Moje druge

aktivnosti

aktivnosti
  • Delovna skupina za program celostne obravnave oseb z demenco in njihovih svojcev v MOM in Svet za starejše v MOM
  • Društvo za pomoč osebam z demenco - Spominčica Maribor (prostovoljka)
  • MOM - Varuhinja bolnikovih pravic
  • Urbanistični inštitut RS - raziskava: »Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji«
  • Gospodarska zbornica Slovenije, PTZ
  • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti; Fundacija Prizma 50 plus
  • Članica svetov javnih zavodov
  • Aktivna članica Socialne zbornice Slovenije: Skupščina; Komisija za volitve in imenovanja; Komisija za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev; Sekcija za socialno varstvene programe