Pot

izobraževanja

izobraževanja

2015: Magistrica socialne gerontologije

ECM, Alma Mater Europea, Maribor

2006: dipl. organizatorka

UM, Fakulteta za organizacijske vede

1984: viš. sanitarni tehnik

UL, Višja šola za zdravstvene delavce

1982: srednja medicinska sestra

Srednja zdravstvena šola Juga Polak Maribor