Aloja

Zavod za dolgotrajno pomoč

Zavod za dolgotrajno pomoč

Beseda o zavodu

Zavod Aloja  je nevladna in neprofitna organizacija. Ustanovili smo ga leta 2013. Delujemo predvsem na področju socialnega varstva, v mreži pomoči za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju. Izvajamo programe medgeneracijskih centrov, programe na področju demence in druge programe na področju gerontologije. Izven javne mreže lahko storitev socialnega servisa in pomoč na domu, kot socialno oskrbo izvajamo na osnovi dovoljenja MDDSZ (št. dovoljenj: socialni servis: DD-105/6.44; pomoč na domu: DD-101/5a30).

Pri razvijanju mreže programov in storitev, ki delujejo na področju socialnega varstva, sodelujemo z drugimi deležniki v lokalni skupnosti in širše.

V zavodu delujemo strokovno usposobljeni in izkušeni izvajalci, s profesionalnim in etičnim odnosom do uporabnikov in lastnega dela. Uporabnikom ustvarjamo možnosti, da  sami definirajo svoje potrebe, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju ter izrazijo svoje zadovoljstvo.

Obisk in uporaba vsebin/storitev je na lastno odgovornost. Za potrebe izvajanja programov zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).