Beseda o

Zavodu

Zavodu

Predstavitev delovanja zavoda

 

Aloja, Zavod za dolgotrajno pomoč

 

Zavod je nevladna in neprofitna organizacija. Ustanovili smo ga leta 2013. Delujemo predvsem na področju socialnega varstva v mreži pomoči za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju. Z raznoterimi aktivnostmi razvijamo podporno okolje za čim daljše, kakovostno in aktivno bivanje starejših v domačem okolju.  Izvajamo programe medgeneracijskih središč, programe na področju demence in druge programe za pomoč starejšim in njihovim svojcem, ki se znajdejo v stiski. Izven javne mreže lahko storitev socialnega servisa in pomoč na domu, kot socialno oskrbo izvajamo na osnovi dovoljenja MDDSZ (št. dovoljenj: socialni servis: DD-105/6.44; pomoč na domu: DD-101/5a30).

Pri razvijanju mreže programov in storitev, sodelujemo z drugimi deležniki v lokalni skupnosti in širše, ki delujejo na področju socialnega varstva.

V zavodu delujemo strokovno usposobljeni izvajalci, s profesionalnim in etičnim odnosom do uporabnikov in lastnega dela. Ustvarjamo možnosti,  da tudi uporabniki sami definirajo svoje potrebe, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju ter izrazijo svoje zadovoljstvo.

 

 

Obisk in uporaba vsebin/storitev je na lastno odgovornost. Za potrebe izvajanja programov zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).