Aloja

Zavod za dolgotrajno pomoč

Zavod za dolgotrajno pomoč

Beseda o zavodu

Zavod Aloja  je nevladna in neprofitna organizacija. Ustanovili smo ga leta 2013. Delujemo predvsem na področju socialnega varstva, v mreži pomoči za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju. Izvajamo programe na področju gerontologije,  medgeneracijskih centrov in javni in dopolnilne programe na področju demence. Programe financira MDDSZ ali lokalne skupnosti in so zato za uporabnike brezplačne.

Izven javne mreže lahko storitev socialnega servisa in pomoč na domu, kot socialno oskrbo izvajamo na osnovi dovoljenja MDDSZ (št. dovoljenj: socialni servis: DD-105/6.44; pomoč na domu: DD-101/5a30). Storitve so v celoti plačljive.

Pri razvijanju mreže programov in storitev, ki delujejo na področju socialnega varstva,  uspešno sodelujemo z drugimi deležniki v lokalni skupnosti in širše.

V zavodu delujemo strokovno usposobljeni in izkušeni izvajalci, s profesionalnim in etičnim odnosom do uporabnikov in lastnega dela. Za uporabnike ustvarjamo možnosti, da  sami prepoznajo svoje potrebe ter sodelujejo pri načrtovanju in udejanjanju aktivnost.

Obisk in uporaba vsebin/storitev je na lastno odgovornost uporabnikov.  Za potrebe izvajanja programov zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).