Socialni servis

Kaj je

socialni servis?

socialni servis?

Komu je servis namenjen

Upravičenec je lahko vsakdo, ki zaradi invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za njegovo vključitev v vsakdanje življenje, naroči določeno opravilo ali več opravil in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

Opravila

  1. prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
  2. nakup in prinašanje živil ali potrebščin, nabava ozimnice,
  3. pranje in likanje perila,
  4. čiščenje v stanovanju, opremljanje, spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah,
  5. organiziranje in izvajanje drugih  oblik družabništva.

 

Opomba: usposobljeni smo za delo z osebami z demenco. 

Postopek vključitve

Postopek pri opravljanju posameznega opravila in obseg storitve določita uporabnik in izvajalec z dogovorom.

Trajanje storitve

Trajanje storitve je odvisno od volje uporabnika in izvajalca, določi se jo v pisnem dogovoru.

Cena ure storitve socialnega servisa ob delavnikih je 17,55 EUR/efektivno uro storitve.

Najkrajša obračunska enota je 60 minut. Soglasje k ceni je podalo MDDSZ.

Storitve so oproščene plačila davka.(6.tč. 1.odst. 42.čl. ZDDV-1, UL RS 117/06 s spremembami).

Informacije 

✆ 031 026 858 (Lidija) ali  ? info@zavod-aloja.si

Storitve izvajamo na podlagi dovoljenja za delo (št.:12201-6/2013-6) in vpisa v register zasebnikov (št.: DD-105/6.44).