Programi v teku

»Medgeneracijski center Šentilj«

od septembra 2015

Medgeneracijski center Šentilj izvajamo kot dopolnilni program na področju
socialnega varstva v občini Šentilj. Program ima pozitiven trend razvoja. Do konca leta 2017 beležimo preko 6000 obiskov. Z aktivnostmi v Centru prispevamo k razvoju aktivne socialne politike občine, izboljšujemo pogoje za samostojno in kvalitetno življenje starejših v domačem okolju, povezujemo generacije in različne deležnike za partnersko, trajnostno in usklajeno izvajanje raznovrstnih socialnovarstvenih programov.

Velik del programa izvajajo prostovoljci. Za uporabnike je brezplačen.

Pri izbiri aktivnosti želimo zadovoljiti čim večjemu številu potreb uporabnikov. Nabor vsebin je zato raznolik: računalniško opismenjevanje, jutranja rekreacija, kreativne delavnice, strokovna predavanja in delavnice iz različnih področij, potopisna predavanja, družabna srečanja, pohodi, vaje za urjenje spomina, likovne delavnice in druge. Aktivnosti potekajo skupaj z učenci osnovnih šol, otroci vrtca, uporabniki VDC Polž- enota Šentilj, župnijo. Sodelujemo tudi z CSD Pesnica, zdravstvenim domom in različnimi društvi in organizacijami tudi zunaj občine Šentilj. Od oktobra 2017 v program vključujemo tudi aktivnosti Večgeneracijskega centra Štajerska.

Program se izvaja od ponedeljka do petka. Mesečni urniki so objavljeni sproti.

Program se financira s sredstvi občine Šentilj, Zavoda za zaposlovanje in tudi
donatorskimi sredstvi.