Naši

programi

programi

V teku:

Kognitivni trening - izvajanje »resnih iger«

v teku od septembra - decembra 2022

Tako kot prejšnja leta, tudi v letu 2022 »Program resnih iger« izvajamo na različnih lokacijah v MOM. Vsebino prilagodimo udeležencem. Z izbranimi vajami krepimo različna področja delovanja možganov, kot npr. vidno zaznavanje, pozornost, spomin in učenje, reševanje problemov. 

Udeležba je brezplačna.

Program financira MOM.

Svetovanje in podpora pri demenci-DeCo

v teku od januarja 2018

Program se izvaja kot informiranje, svetovanje in podpora osebam, ki se soočajo s pojavom demence in/ali skrbijo za osebe z demenco. Program je trajen, lahko dostopen in v celoti prilagojen konkretnim potrebam uporabnikov. Poteka v občinah MOM, Hoče Slivnica, Rače Fram, Miklavž in Ruše. Dopolnjuje storitve v skupnosti na področju demence, izvaja se na različnih lokacijah, čim bližje domu uporabnikov.  

Uporabnikom programa posredujemo informacije, ki jim koristijo pri sprejemanju odločitev vezanih na »življenje z demenco.« Program omogoča, da so vsi, ki jih  konkretna situacija zadeva, na enaki ravni razumevanja in lažje sodelujejo pri ravnanju z osebo z demenco ali organizirajo lastno življenje (v primeru oseb, v zgodnji fazi demence). V programu uporabnikom pomagamo prepoznati/aktivirati obstoječe vire moči, ustvariti/poiskati nove in preučiti njihovo dostopnost za lažje organiziranje vsakodnevnega življenja. V vire podpore program vključuje tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo s starejšimi in/ali demenco.

Program temelji na individualni in skupinski metodi dela, z elementi samopomoči ter na uporabi veščin skupnostnega socialnega dela (povezovanje z okoljem, s sorodnimi programi v mreži). 

Udeležba je brezplačna. Izvaja se od ponedeljka do petka. Lokacije in ure dosegljivosti za uporabnike so sproti objavljene.

Program financirajo: MDDSZ in občine, kjer se program izvaja.

Od leta 2022 se program izvaja kot verificiran javni socialno varstveni program.