Naši

programi

programi

V teku:

»Oskrba in podpora pri demenci«

V teku od septembra do decembra 2019

Cilj programa je razvijati kompetence neformalnim oskrbovalcem, svojcem in prostovoljcem, ki živijo oz. delajo z osebami z demenco. Pridobili bodo praktične nasvete in se spoznali s primeri dobre prakse, kako (v domačem okolju) nuditi osebi z demenco: psihosocialno podporo; urediti oz. prilagoditi bivalno okolje; uporabljati različne medicinsko tehnične pripomočke in izvajati nego in podporo pri vsakodnevnih opravilih.

Program poteka kot predavanja, praktične in izkustvene delavnice, svetovanje, individualni pogovori in pogovori v skupini.

Udeležba je brezplačna. Program financira MOM.

»Svetovanje in podpora pri demenci«

v teku od januarja 2018

Program se izvaja kot informiranje, svetovanje in podpora osebam, ki se soočajo s pojavom demence in/ali skrbijo za osebe z demenco, z namenom »optimalnega obvladovanja« bolezni. Program ponuja trajen in čim lažje dostopen sistem podpore ter individualiziran pristop dela. Na novo dopolnjuje storitve v skupnosti na področju demence, izvaja se v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Uporabnikom programa posredujemo informacije, ki jim koristijo pri sprejemanju odločitev vezanih na »življenje z demenco.« Program omogoča, da so vsi, ki jih  konkretna situacija zadeva, na enaki ravni razumevanja in lažje sodelujejo pri ravnanju z osebo z demenco ali organizirajo lastno življenje (v primeru oseb, v zgodnji fazi demence). V programu uporabnikom pomagamo prepoznati/aktivirati obstoječe vire moči, ustvariti/poiskati nove in preučiti njihovo dostopnost za lažje organiziranje vsakodnevnega življenja. V vire podpore program vključuje tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo s starejšimi in/ali demenco.

Program temelji na individualni in skupinski metodi dela, z elementi samopomoči ter na uporabi veščin skupnostnega socialnega dela (povezovanje z okoljem, s sorodnimi programi v mreži). Udeležba je brezplačna.. Izvaja se od ponedeljka do petka. Lokacije in ure dosegljivosti za uporabnike so sproti objavljene.

»Medgeneracijski center Šentilj«

v teku od septembra 2015

Medgeneracijski center Šentilj izvajamo kot dopolnilni program na področju socialnega varstva v občini Šentilj. Program ima pozitiven trend razvoja. Do konca leta 2018 beležimo 9000 obiskov. Z aktivnostmi v Centru prispevamo k razvoju aktivne socialne politike občine, povezujemo generacije in različne deležnike za partnersko, trajnostno in usklajeno izvajanje raznovrstnih socialnovarstvenih programov v lokalnem okolju. Velik del programa izvajajo prostovoljci. Nabor  mesečnih vsebin, ki ga pripravljamo skupaj z uporabniki je raznolik: računalniško opismenjevanje, jutranja rekreacija, kreativne delavnice, strokovna predavanja in delavnice iz različnih področij, potopisna predavanja, družabna srečanja, pohodi, vaje za urjenje spomina, likovne delavnice in druge. Aktivnosti potekajo skupaj z učenci osnovnih šol, otroci vrtca, uporabniki VDC Polž – enota Šentilj, župnijo. Sodelujemo tudi z CSD Pesnica, zdravstvenim domom ter različnimi društvi in organizacijami tudi zunaj občine Šentilj. Od oktobra 2017 v program vključujemo tudi aktivnosti Večgeneracijskega centra Štajerska. Program se izvaja od ponedeljka do petka. Udeležba je brezplačna. Mesečni urniki so objavljeni na spletni in Facebook strani Medgeneracijskega centra Šentilj. Program financira občina Šentilj.