programi

Naši

Naši

Zaključeni programi:

Podpora svojcem - družabništvo osebam z demenco

zaključen v letu 2019

Projekt se je izvajal že drugič. Osebam z demenco  smo zagotavljali brezplačno družabništvo, v obsegu stotih ur. Izvajali so ga študentje različnih strok: medicine, fizioterapije, socialne gerontologije in psihologije. Dodatno so opravili usposabljanje za izvajanje družabništva osebam z demenco. Vsebina programa je bil nadgrajena. Svojci oseb z demenco so imeli možnost brezplačnih razbremenilnih pogovorov, potekali so v skupini ali individualno.

Praviloma je srečanje trajalo dve do tri ure. Vsebina druženja je bila prilagojena zmožnostim in potrebam posameznika. Vključevala je pogovor, branje, poslušanje glasbe, vaje za ohranjanje gibljivosti in motorike, kognitivne vaje, družabne igre, kratke sprehode…

Program je iz evropskega socialnega sklada financiral: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. V sodelovanju z visokošolsko organizacijo ECM Maribor je bilo v  program vključenih deset študentov.

Javno-zdravstveni problem padcev in preprečevanje padcev pri starejših

zaključen v letu 2018

Padci imajo zdravstvene, socialne, psihološke in ekonomske posledice. Padec je dogodek, ki se mu lahko izognemo. Temu je bilo namenjeno informiranjem o preprečevanju padcev in vzdrževanju moči, okretnosti in ravnotežja. Program je financira MOM, potekal pa je kot brezplačno predavanje z praktično delavnico diplomirane fizioterapevtke in specialistke z licenco za poravnavo telesne drže.

Integrirana oskrba in podpora pri demenci

zaključen v letu 2018

Večina oseb z demenco živi doma. Tisti, ki skrbjo za njih prevzamejo nalogo za katero potrebujejo različne informacije, znanja in veščine o oskrbi, podpori in komunikaciji.  Pridobili so jih lahko v  brezplačnem programu, ki je potekal v obliki predavanj, delavnice in pogovorov v skupini. Program je financirala MOM, izvajali smo ga  v MČ in KS Mestne občine Maribor. Namenjen je bil osebam v začetni fazi demence, njihovim svojcem in skrbnikom oz. vsem, ki jih to področje zanima.

Podpora svojcem - družabništvo osebam z demenco

zaključen v letu 2018

V okviru projekta SAP – SpremljanjeAsistencaPomoč,  smo osebam z demenco zagotavljali brezplačno družabništvo, v obsegu stotih ur. Projekt smo izvajali v sodelovanju z visokošolsko organizacijo – ECM Maribor. Vanj so bile vključene študentke različnih strok: medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, socialne gerontologije in managamenta. Dodatno so opravile usposabljanje za izvajanje družabništva osebam z demenco.

Praviloma je srečanje trajalo dve do tri ure. Vsebina druženja je bila prilagojena zmožnostim in potrebam posameznika. Vključevala je pogovor, branje, poslušanje glasbe, vaje za ohranjanje gibljivosti in motorike, kognitivne vaje, družabne igre, kratke sprehode,…

Program je iz evropskega socialnega sklada financiral: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. V program je bilo vključenih 12 družabnic.

Oskrba in podpora osebe z demenco v domačem okolju

zaključen v letu 2017

Neformalnim oskrbovalcem/svojcem in prostovoljcem smo v programu predstavili praktične nasvete in primere dobre prakse, kako v domačem okolju nuditi osebi z demenco: psihosocialno podporo; urediti/prilagoditi bivalno okolje; uporabljati različne medicinsko tehnične pripomočke in kako izvajati nego in socialno podporo pri vsakodnevnih opravilih. Vse z ciljem, za lažje (so)bivanje z osebo z demenco. Udeležile so se ga tudi  osebe z demenco, kar pozitivno vpliva na ohranjanje njihovega spoštovanja in človeškega dostojanstva in podaljšuje samostojno življenje v domačem okolju. Program je bil brezplačen. Financirala ga je MOM. Zabeležili smo več kot 150 uporabnikov.

Živeti z demenco

zaključen v letu 2016

Neformalnim oskrbovalcem/svojcem in prostovoljcem smo v programu predstavili praktične nasvete in primere dobre prakse, kako v domačem okolju nuditi osebi z demenco: psihosocialno podporo; urediti/prilagoditi bivalno okolje; uporabljati različne medicinsko tehnične pripomočke in kako izvajati nego in socialno podporo pri vsakodnevnih opravilih. Vse z ciljem, za lažje (so)bivanje z osebo z demenco. Udeležile so se ga tudi  osebe z demenco, kar pozitivno vpliva na ohranjanje njihovega spoštovanja in človeškega dostojanstva in podaljšuje samostojno življenje v domačem okolju. Program je bil brezplačen. Financirala ga je MOM. Zabeležili smo več kot 150 uporabnikov.