programi

Naši

Naši

Zaključeni programi:

Podpora za uporabo kognitivnih »resnih iger«

potekal v letu 2021

Program »resnih iger« smo izvajali na različnih lokacijah v MOM. Vsebino smo prilagodili udeležencem.  Z izbranimi vajami smo krepili različna področja delovanja možganov, kot npr. vidno zaznavanje, pozornost, spomin in učenje, reševanje problemov. Vaje smo izvajali v skupini. To je hkrati pozitivno vplivalo na socialno vključenost in ohranjanje stikov med uporabnik. Vsebina vaj je bila pripravljenih po priporočilih dr. Vojka Kavčiča, kognitivnega nevroznanstvenika.

Program je financirala MOM. Udeležba je bila brezplačna.

 

 

Medgeneracijski center Šentilj

potekal od 2015 do 2020

Medgeneracijski center smo izvajali kot dopolnilni program na področju socialnega varstva v občini Šentilj v Slovenskih Goricah. Izdelali smo koncept delovanja Centra (2015), nato pa zagotavljali strokovno vodenje programa in organizacijo dnevnih aktivnosti. Zabeležili smo preko 10 000 obiskov. S programom smo prispevali k  razvoju aktivne socialne politike občine, izboljševali pogoje za samostojno in kvalitetno življenje starejših v domačem okolju, povezovali generacije in različne deležnike za partnersko, trajnostno in usklajeno izvajanje raznovrstnih socialnovarstvenih programov.

Nabor vsebin  je bil raznolik: računalniško opismenjevanje, jutranja rekreacija, kreativne delavnice, strokovna predavanja in delavnice iz različnih področij, potopisna predavanja, družabna srečanja, pohodi, vaje za urjenje spomina, likovne delavnice, počitniške aktivnosti za šolske otroke in druge. Aktivnosti so potekale skupaj z učenci osnovnih šol, otroci vrtca, uporabniki VDC Polž- enota Šentilj, župnijo, občasno tudi z CSD Pesnica, zdravstvenim domom Maribor ter različnimi društvi in organizacijami, tudi zunaj občine Šentilj. Vključevali smo tudi aktivnosti Večgeneracijskega centra Štajerske (2017). V okviru centra smo odprli Demenci prijazno točko (2019). V program so bili vključeni prostovoljci in brezposelne osebe (izvajali smo program APZ). Center je bil odprt od ponedeljka do petka. 

Program je financirala občina Šentilj in je bil za uporabnike brezplačen.

Med depresijo in demenco

potekal v letu 2020

V programu smo povečali osveščenost uporabnikov za napačno in zmotno obravnavanje depresije (kot nekaj normalnega ali celo pričakovanega v starosti) ter pomen njenega preprečevanja in zdravljenja je v povezavi z razvojem demence, kar je še posebej pomembno v času epidemije z COVID 19. Promocija o pomenu duševnega zdravja pa je pripomogla tudi k destigmatizaciji demence.

Program je bil brezplačen, financirala ga je MOM. Potekal je kot predavanje in pogovor v skupini.

Podpora za uporabo kognitivnih »resnih iger«

potekal v letu 2020

Namen programa je bil, da z učenjem igranja  »resnih iger« spodbudimo enakost in socialno vključenost uporabnikov (starejših, oseb v zgodnji fazi demence in njihovih skrbnikov); ohranjanje njihove aktivne vloge; njihovo ozaveščanje in motiviranje o možnostih izboljšanja kakovosti njihovega življenja; priprava  nabora iger z navodili za uporabo.

Program je bil  brezplačen, financirala ga je MOM. Izvajal se je v sodelovanju z dr. Vojkom Kavčičem,  kot predavanje in pogovor v skupini in kot video srečanje. 

Oskrba in podpora pri demenci

potekal v letu 2019

V programu smo razvijali kompetence neformalnim oskrbovalcem, svojcem in prostovoljcem. Pridobili so praktične nasvete in se spoznali s primeri dobre prakse, kako (v domačem okolju) nuditi osebi z demenco: psihosocialno podporo; urediti oz. prilagoditi bivalno okolje; uporabljati različne medicinsko tehnične pripomočke in izvajati nego in podporo pri vsakodnevnih opravilih.

Program je potekal kot predavanje, pogovor v skupini in individualno svetovanje. Financirala ga je MOM. Potekal je po KS in MČ MOM. Za uporabnike je bil brezplačen.

Vzajemna podpora pri demenci

potekal v letu 2019

Zagotavljali smo družabništvo osebam z demenco. Srečanja so potekala v domačem okolju, sto ur pri posameznem uporabniku. Prilagojena so bila konkretni osebi in situaciji. Izvajali so jih dodatno usposobljeni študentje medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, socialne gerontologije in filozofije. Program smo nadgradili: svojcem oseb z demenco so bili na razpolago tudi razbremenilni pogovori in psihosocialno svetovanje. Potekalo je v skupini ali individualno.

Program je iz evropskega socialnega sklada financiral: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Za uporabnike je bil brezplačen.

Javno-zdravstveni problem padcev in preprečevanje padcev pri starejših

potekal v letu 2018

Padci imajo zdravstvene, socialne, psihološke in ekonomske posledice. Padec je dogodek, ki se mu lahko izognemo. Temu je bilo namenjeno informiranjem o preprečevanju padcev in vzdrževanju moči, okretnosti in ravnotežja. Program je financira MOM, potekal pa je kot brezplačno predavanje z praktično delavnico diplomirane fizioterapevtke in specialistke z licenco za poravnavo telesne drže.

Integrirana oskrba in podpora pri demenci

potekal v letu 2018

Večina oseb z demenco živi doma. Tisti, ki skrbjo za njih prevzamejo nalogo za katero potrebujejo različne informacije, znanja in veščine o oskrbi, podpori in komunikaciji.  Pridobili so jih lahko v  brezplačnem programu, ki je potekal v obliki predavanj, delavnice in pogovorov v skupini. Program je financirala MOM, izvajali smo ga  v MČ in KS Mestne občine Maribor. Namenjen je bil osebam v začetni fazi demence, njihovim svojcem in skrbnikom oz. vsem, ki jih to področje zanima.

Podpora svojcem - družabništvo osebam z demenco

potekal v letu 2018

V okviru projekta SAP – SpremljanjeAsistencaPomoč,  smo osebam z demenco zagotavljali brezplačno družabništvo, v obsegu stotih ur. Projekt smo izvajali v sodelovanju z visokošolsko organizacijo – ECM Maribor. Vanj so bile vključene študentke različnih strok: medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, socialne gerontologije in managamenta. Dodatno so opravile usposabljanje za izvajanje družabništva osebam z demenco.

Praviloma je srečanje trajalo dve do tri ure. Vsebina druženja je bila prilagojena zmožnostim in potrebam posameznika. Vključevala je pogovor, branje, poslušanje glasbe, vaje za ohranjanje gibljivosti in motorike, kognitivne vaje, družabne igre, kratke sprehode,…

Program je iz evropskega socialnega sklada financiral: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. V program je bilo vključenih 12 družabnic.

Oseba z demenco v domači oskrbi

potekal v letu 2017

Neformalnim oskrbovalcem/svojcem in prostovoljcem smo v programu predstavili praktične nasvete in primere dobre prakse, kako v domačem okolju nuditi osebi z demenco: psihosocialno podporo; urediti/prilagoditi bivalno okolje; uporabljati različne medicinsko tehnične pripomočke in kako izvajati nego in socialno podporo pri vsakodnevnih opravilih. Vse z ciljem, za lažje (so)bivanje z osebo z demenco. Udeležile so se ga tudi  osebe z demenco. 

Program je bil brezplačen. Financirala ga je MOM.

Živeti z demenco

potekal v letu 2016

Cilji programa so bili: informiranje in ozaveščanje; zmanjšanje stigmatizacije o demenci ter zmanjšanje družbene izključenosti obolelih in njihovih svojcev; usklajena post diagnostična podpora osebam z demenco in njihovim svojcem v domačem okolju. Namenjen je bil osebam z demenco, njihovim svojcem, neformalnim oskrbovalcem in vsem, ki jih to področje zanima. Potekal je v obliki predavanj. 

Program je bil za uporabnike brezplačen. Sredstva je zagotovila MOM.