programi

Naši

Naši

Zaključeni programi:

Oskrba in podpora pri demenci

potekal v letu 2019

V programu smo razvijali kompetence neformalnim oskrbovalcem, svojcem in prostovoljcem. Pridobili so praktične nasvete in se spoznali s primeri dobre prakse, kako (v domačem okolju) nuditi osebi z demenco: psihosocialno podporo; urediti oz. prilagoditi bivalno okolje; uporabljati različne medicinsko tehnične pripomočke in izvajati nego in podporo pri vsakodnevnih opravilih.

Program je potekal kot predavanje, pogovor v skupini in individualno svetovanje. Financirala ga je MOM. Potekal je po KS in MČ MOM. Za uporabnike je bil brezplačen.

Vzajemna podpora pri demenci

potekal v letu 2019

Zagotavljali smo družabništvo osebam z demenco. Srečanja so potekala v domačem okolju, sto ur pri posameznem uporabniku. Prilagojena so bila konkretni osebi in situaciji. Izvajali so jih dodatno usposobljeni študentje medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, socialne gerontologije in filozofije. Program smo nadgradili: svojcem oseb z demenco so bili na razpolago tudi razbremenilni pogovori in psihosocialno svetovanje. Potekalo je v skupini ali individualno.

Program je iz evropskega socialnega sklada financiral: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Za uporabnike je bil brezplačen.

Javno-zdravstveni problem padcev in preprečevanje padcev pri starejših

potekal v letu 2018

Padci imajo zdravstvene, socialne, psihološke in ekonomske posledice. Padec je dogodek, ki se mu lahko izognemo. Temu je bilo namenjeno informiranjem o preprečevanju padcev in vzdrževanju moči, okretnosti in ravnotežja. Program je financira MOM, potekal pa je kot brezplačno predavanje z praktično delavnico diplomirane fizioterapevtke in specialistke z licenco za poravnavo telesne drže.

Integrirana oskrba in podpora pri demenci

potekal v letu 2018

Večina oseb z demenco živi doma. Tisti, ki skrbjo za njih prevzamejo nalogo za katero potrebujejo različne informacije, znanja in veščine o oskrbi, podpori in komunikaciji.  Pridobili so jih lahko v  brezplačnem programu, ki je potekal v obliki predavanj, delavnice in pogovorov v skupini. Program je financirala MOM, izvajali smo ga  v MČ in KS Mestne občine Maribor. Namenjen je bil osebam v začetni fazi demence, njihovim svojcem in skrbnikom oz. vsem, ki jih to področje zanima.

Podpora svojcem - družabništvo osebam z demenco

potekal v letu 2018

V okviru projekta SAP – SpremljanjeAsistencaPomoč,  smo osebam z demenco zagotavljali brezplačno družabništvo, v obsegu stotih ur. Projekt smo izvajali v sodelovanju z visokošolsko organizacijo – ECM Maribor. Vanj so bile vključene študentke različnih strok: medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, socialne gerontologije in managamenta. Dodatno so opravile usposabljanje za izvajanje družabništva osebam z demenco.

Praviloma je srečanje trajalo dve do tri ure. Vsebina druženja je bila prilagojena zmožnostim in potrebam posameznika. Vključevala je pogovor, branje, poslušanje glasbe, vaje za ohranjanje gibljivosti in motorike, kognitivne vaje, družabne igre, kratke sprehode,…

Program je iz evropskega socialnega sklada financiral: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. V program je bilo vključenih 12 družabnic.

Oseba z demenco v domači oskrbi

potekal v letu 2017

Neformalnim oskrbovalcem/svojcem in prostovoljcem smo v programu predstavili praktične nasvete in primere dobre prakse, kako v domačem okolju nuditi osebi z demenco: psihosocialno podporo; urediti/prilagoditi bivalno okolje; uporabljati različne medicinsko tehnične pripomočke in kako izvajati nego in socialno podporo pri vsakodnevnih opravilih. Vse z ciljem, za lažje (so)bivanje z osebo z demenco. Udeležile so se ga tudi  osebe z demenco. 

Program je bil brezplačen. Financirala ga je MOM.

Živeti z demenco

potekal v letu 2016

Cilji programa so bili: informiranje in ozaveščanje; zmanjšanje stigmatizacije o demenci ter zmanjšanje družbene izključenosti obolelih in njihovih svojcev; usklajena post diagnostična podpora osebam z demenco in njihovim svojcem v domačem okolju. Namenjen je bil osebam z demenco, njihovim svojcem, neformalnim oskrbovalcem in vsem, ki jih to področje zanima. Potekal je v obliki predavanj. 

Program je bil za uporabnike brezplačen. Sredstva je zagotovila MOM.